PROGRAM

program-nefro


Program joi, 19 octombrie

Sala Crowne 1

09.00-09.30 Ceremonia de deschidere a congresului

09.30-13.00 MasterClass: Disfuncţiile cardio-reno-metabolice în 2017

Moderatori: G. Mircescu, V. Cepoi

09.30-11.00 Pacienţi cu risc cardio-reno-metabolic

09.30-10.10 N. Hâncu, F. Mihălţan – Obezitatea şi apneea de somn: soluţii eficiente şi la pacienţii cu afectare renală?

10.10-10.15 Discuţii 

10.15-10.55 A. Schiller, D. Gaiţă – Presiunea arterială la ţintă: Care? De ce? Cum?

10.55-11.00 Discuţii 

11.00-11.30 Pauză de cafea  

11.30-13.00 Pacienţi cu afectare cardio-reno-metabolică 

11.30-12.10 D. Vinereanu, A. Covic – Abordarea sindroamelor coronariene acute şi Boala cronică de rinichi

12.10-12.15 Discuţii 

12.15-12.55 C. Serafinceanu, E. Moţa – Tratând diabetul zaharat protejăm rinichiul!?

 12.55-13.00 Discuţii 

13.00-14.15 Pauză

14.15-15.40 Injuria acută a rinichiului şi terapia acută nefrologică 

Moderatori: A. Schiller, I. Kacso

14.15-14.40 O. Schiller – De la acut la cronic în boala de rinichi. O provocare continuă

14.40-15.05 L. Tuţă, I. Dumitru – Incidenţa crescută a injuriei acute a rinichiului în era infecţiilor cu Clostridium şi nu numai!

15.05-15.30 A. Andronesi, G. Ismail – Injuria acută a rinichiului la pacientul oncologic

15.30-15.40 D.A. Moteli*, A. Mihăescu, L. Marc, O.C. Iancu, F. Bob, F. Gădălean, O. Schiller, B. Adela, R. Timar, S. Velciov, G. Bozdog, B. Timar, A. Schiller – Leziunea acută de rinichi indusă de substanţa de contrast (LAR-SC) în centre care utilizează investigaţii cu doze crescute de substanţă de contrast

15.40-16.10 Pauză de cafea  

16.10-18.30 Controverse în nefrologie 

Moderatori: A. Covic, A. Niculae

16.10-16.30 C. David, I.A. Checheriţă – Utilitatea scorului de risc coronarian în îngrijirea pacienţilor dializaţi cronic

16.30-16.50 E. Moţa – Boala cronică de rinichi şi obezitatea

16.50-17.10 M. Penescu – Declinul previzibil al erei antibioticelor şi soluţii alternative în tratamentul infecţiilor urinare

17.10-17.30 D. Moldovan – Boala renală la pacienţii cu neoplazii

17.30-17.50 I. Mititiuc – Nefrita tubulo-interstiţială prin mecanism imuno-alergic

17.50-18.10 M. Stroie – Terapia imunodepresivă şi imunomodulatoare în afecţiunile renale cronice

18.10-18.30 C.D. Ene – Toleranţa la toxicitatea uremică: Beneficii şi riscuri

18.30 Cocktail de bun venit – Foyer Hotel Crowne Plaza

Sala Crowne 2

09.45-13.00 Meet the Experts: Examenul histopatologic renal în practica nefrologică 

Moderatori: G. Ismail, C. Căpuşă

09.45-10.05 S. Leh – Noţiuni fundamentale de microscopie optică

10.05-10.35 M. Gherghiceanu – Noţiuni fundamentale de imunofluorescenţă şi microscopie electronică

10.35-11.00 G. Ştefan – Integrarea rezultatelor histopatologice în diagnosticul nefrologic

11.00-11.30 Pauză de cafea  

11.30-11.50 S. Leh – Quiz: Recunoaşteţi leziunea histopatologică?

11.50-12.25 B. Obrişcă, Conf. Dr. M. Gherghiceanu – Prezentare de caz interactivă

12.25-13.00 R. Busuioc, Conf. Dr. M. Gherghiceanu – Prezentare de caz interactivă

13.00-14.15 Pauză  

14.15-15.40 Boala cronică de rinichi în stadiul 5: Provocări terapeutice şi starea de fapt 

Moderatori: M. Penescu, M. Apetrii

14.15-14.40 I.M Paţiu – Proceduri invasive realizate de nefrologi

14.40-14.55 F.N Gădălean, F. Pârv, A. Cheţa, I. Sporea, R. Timar, L. Petrică, S. Velciov, C. Gluhovschi, A. Mihăescu, F. Bob, B. Timar, A. Schiller – Evaluarea funcţiei renale şi a factorilor de risc pentru Boală cronică de rinichi la pacienţii cu ciroză hepatică

14.55-15.05 L. Marc*, F. Gădălean, A Mihăescu, D Moteli, G. Bozdog,  F. Bob, S. Velciov, D. Mihăilescu, A. Mateş, O. Schiller, L. Petrică, A. Schiller – Prezentarea la nefrolog, iniţierea hemodializei şi îngrijirea pacienţilor cu Boală cronică de rinichi în stadiul terminal

15.05-15.20 C. Văduva, S. Popa, A. Mirescu, L. Stoica, N. Căprioara, E. Moţa – Beneficiul începerii precoce a dializei: Realitate sau mit?  

15.20-15.40 L. Gârneaţă, G. Ştefan, G. Mircescu – Raportul Registrului Renal Român

15.40-16.10 Pauză de cafea  

16.10-18.20 Progrese în imunopatologia şi diagnosticul glomerulopatiilor  

Moderatori: D. Vlăduţiu, L. Voroneanu

16.10-16.35 G. Ismail, B. Obrişcă, R.A. Jurubiţă – Este timpul pentru abordarea serologică a tratamentului nefropatiei membranoase primitive?

16.35-17.00 I. Kacso – Glomerulopatia membranoasă: Actualităţi şi perspective – experienţa centrului din Cluj

17.10-17.25 L. Petrescu, S. Marcu, C. Florescu, S. Stancu – Glomerulonefrite asociate infecţiei stafilococice

17.25-17.40 S. Stancu, B. Boitan, A. Zugravu, G. Ştefan, G. Mircescu – Factori de prognostic în glomerulonefrita cu IgA

17.40-17.55 L. Petrică, S. Ursoniu, F. Gădălean, A. Vlad, Gh. Gluhovschi, V. Dumitraşcu, D. Vlad, C. Gluhovschi, S. Velciov, F. Bob, P. Matusz, O. Milaş, A. Secara, A.Simulescu, R. Popescu – Nivelul urinar al mARN-urilor podocitare şi disfuncţia tubulară proximală în nefropatia diabetică

17.55-18.10 B. Obrişcă, R.A. Jurubiţă, V. Berbecar, B. Sorohan, G. Ismail – Corelaţii clinico-patologice şi prognosticul pacienţilor cu nefrită lupică

18.10-18.20 G. Ştefan, N. Pană*, S. Stancu, C. Florescu, G. Mircescu, C. Căpuşă – Glomerulopatiile diagnosticate prin biopsie renală la vârstnici. Studiu unicentric retrospectiv

18.30 Cocktail de bun venit (Foyer Hotel Crowne Plaza)

Sala Orhideea

16.15-17.00 SESIUNE VIZIONARE POSTERE de către moderatori

Moderatori: M. Onofriescu, I. Peride

J01. C. Pană, A.M. Stăniguţ, B. Cîmpineanu, D. Făşie, L.A. Tuţă – Injuria acută a rinichiului indusă de sepsis

J02. D.R. Dragomir, A. Băisan, D. Ionescu, D. Dragoş – Injurie acută de rinichi şi endocardită subacută la pacient cu boală mitrală şi aortică reumatismale şi aterom aortic. Prezentare de caz

J03. L. Rotaru, L. Groppa, B. Sasu, N. Catrangiu, M. Platon – Glomerulonefrite cronice: Particularităţi clinico-evolutive

J04. A. Căpitănescu, G. Ştefan, A.D. Zugravu, S. Stancu, C. Florescu, E. Mandache, G. Mircescu – Prognosticul renal al pacienţilor cu glomeruloscleroză focală şi segmentală

J05. M.D. Tănăsescu, M.O. Comşa, A Mincă, M Frântu, A.C. Diaconescu, A.C. Boţocan, A. Limbău, S. Colomei, M. Palamar, D. Ionescu – O prezentare foarte nespecifică a Bolii Berger. Prezentare de caz

J06. S. Dumitrache, C. Florescu, M. Zarojanu – Gamapatii monoclonale cu semnificaţie renală –  boala cu depunere de lanţuri uşoare. Prezentare de caz

J07. A Campu, D. Maniu, S. Astilean, M. Focsan, F. Puskas, A.R. Potra, C.C. Rusu, D.T. Moldovan, I.M. Kacso – Biosenzor plasmonic microfluidic pentru detecţia în timp real a anticorpilor ANCA

J08. D.C. Tirinescu, A. Danu, M. Vasile, I.M. Kacso – Serul fiziologic versus heparină pentru închiderea cateterelor centrale pentru dializă

NB –Posterele vor rămâne expuse în Sala Orhideea- Hotel Crowne Plaza, parter- de joi 19 octombrie, ora 14.00 până sâmbătă 21 octombrie, ora 14.00. În timpul vizionării de către moderatori, vor fi discutate cu autorii lucrările prezentate în ordinea numerelor alocate (aproximativ 5 minute / poster).


Program vineri, 20 octombrie

Sala Crowne 1

08.15-11.00 Tratamentul complex al pacientului cu Boală cronică de rinichi în stadiile 3-5  

Moderatori: A. Schiller, I. Kacso

08.15-10.00 Boala cronică de rinichi şi patologia cardio-vasculară  

08.15-08.35 R. Darabont – Boala reno-vasculară aterosclerotică: Actualităţi de diagnostic şi tratament

08.35-08.55 C.C. Rusu – Constelaţia hormonală şi bolile cardio-vasculare în Boala cronică de rinichi

08.55-09.10 L. Voroneanu, S. Hogaş – Biomarker-i cardiaci în Boala cronică de rinichi

09.10-09.15 Discuţii  

09.15-09.30 C. C. Rusu, S. Răcăşan, I.M. Kacso, D. Moldovan, A.R. Potra, D. Tirinescu, A.L. Coman, C. Budurea, R. Orăşan, I.M. Paţiu, A. Danu – Grelina la pacienţii hemodializaţi cronic  

09.30-09.45 E.E. Rusu, M. Roşca, A. Călin, S. Mihai, C. Tănase, D. Zilişteanu – Funcţia atriului stâng la pacienţii cu Boala cronică de rinichi: Rezultate ale proiectului RENART

09.45-10.00 D. Zilişteanu, T. Atasie, M. Paler, A. Neatu – Ficatul gras non-alcolic se asociază cu boala cardio-vasculară la pacienţii dializaţi cronic

10.00-11.00 Abordarea pacientului vârstnic cu Boală cronică de rinichi 

10.00-10.20 G.I. Prada – Punctul de vedere al medicului geriatru

10.20-10.40 M. Onofriescu – Rinichiul senil: Noi opţiuni terapeutice

10.40-10.45 Discuţii 

10.45-11.00 C. David, I. Peride, D. Rădulescu, A. Niculae, I.A. Checheriţă – Infecţiile tractului urinar la pacienţii vârstnici fără uropatie obstructivă: studiu observaţional

 11.05-11.30 Pauză de cafea 

 11.30-13.35 Noutăţi în abordarea terapeutică a celor mai frecvente anomalii asociate Bolii cronice de rinichi 

 Moderatori: A. Covic, E. Moţa

11.30-12.30 Calcimimeticele în hiperparatiroidismul secundar – Prezent şi viitor. Sesiune susţinută printr-un grant educațional de AMGEN  

11.30-12.00 E. Moţa – Mimpara: Arta de a controla hiperparatiroidismul secundar

12.00-12.30 A. Covic – Parsabiv: Un tratament în controlul dumneavoastră

12.30-13.35 Tratamentul anemiei renale – Încotro? Sesiune susţinută printr-un grant educațional de VIFOR şi Alvogen 

12.30-12.45 G. Mircescu – Provocările şi oportunităţile moleculelor vechi şi noi în tratamentul parenteral cu fier / The challenges and opportunities of old and new molecules in parenteral iron treatment

12.45-12.55 L. Gârneaţă – Tratamentul cu fier în Boala cronică de rinichi: O abordare interactivă a practicii clinice

12.55-13.00 Discuţii 

13.00-13.15 L. Tuţă – Biosimilare în tratamentul anemiei renale: Eficienţă şi siguranţă terapeutică

13.15-13.35 A. Niculae, I.A. Checheriţă – Stabilizatori ai HIF: Speranţe şi certitudini în anemia secundară Bolii cronice de rinichi

 13.35-14.30 Pauză de masă 

14.30-16.00 Actualităţi în tulburările metabolismului mineral din Boala cronică de rinichi  

 Moderatori: C. Rusu, C. Căpuşă

14.30-14.55 G. Mircescu – Nou şi vechi în abordarea tulburărilor metabolismului mineral şi osos asociate Bolii cronice de rinichi

14.55-15.15  M. Apetrii, A. Covic – Lecţii desprinse din tMO-BCR: Implicaţii pentru sănătatea cardio-vasculară şi îmbătrânire în populaţia generală

15.15-15.30 D. Moldovan, C.C. Rusu, A.R. Potra, I.M. Paţiu, M. Gherman-Căprioară, I.M. Kacso – Biomarker-i ai afectării osoase din Boala cronică de rinichi

15.30-15.40 A.M. Mehedinţi, C. Căpuşă, L. Viaşu, D. Dumitru, S. Stancu, G. Mircescu – Este factorul de creştere fibroblastic 23 predictor al rigidităţii arteriale la pacienţi cu Boală cronică de rinichi nedializaţi?

15.40-15.50 Ş.C. Bîlha*, M.C. Ungureanu, D. Brănişteanu, A. Covic – Factorul de creştere fibroblastic 23 dincolo de Boala cronică de rinichi: Un nou predictor al demineralizării osoase la femei?

15.50-16.00 L. Gârneaţă, E.A. Mocanu*, A. Stancu, D. Dragomir, G. Ștefan, G. Mircescu – Dieta hipoproteică vegetariană suplimentată cu cetoanalogi ai aminoacizilor esenţiali: Efecte asupra tulburărilor metabolismului mineral şi osos

16.10-16.35 Pauză de cafea  

16.35-18.15 Transplantul renal între nefrologie şi urologie 

 Moderatori: G. Ismail, D. Tacu

16.35-17.00 Ş. Constantinescu – Un scenariu cu doi actori: Donatorul de rinichi şi bolnavul transplantat. Compatibilitate, riscuri şi rezultate

17.00-17.25 I. Nistor – Evaluarea obezităţii la pacienţii aflaţi pe lista de aşteptare pentru transplant renal  

17.25-17.50 N. Leca – Noutăţi în tratamentul infecţiei cronice cu virus hepatitic C la pacienţi consideraţi pentru transplant renal

17.50-18.15 I. Sinescu, M. Hârza, C. Baston, C. Gîngu, I. Manea – 37 ani de transplant renal în UMF Carol Davila

18.30-20.00 Adunarea Generală a Societăţii Române de Nefrologie

Sala Crowne 2

08.15-11.05 Particularităţi terapeutice în Boala cronică de rinichi  

Moderatori: L. Petrică, I.M. Paţiu

08.15-08.40 E. Moţa – Personalizarea tratamentului imunosupresor şi anti-hipertensiv în Boala cronică de rinichi

08.40-09.05 A. Covic – Tratamentul hipokalemiant: Update 2017

09.05-09.25  L. Tuţă, E. Dumitru, L. Alexandrescu – Terapia interferon-free la pacienţii cu Boală cronică de rinichi: Actualităţi şi perspective

09.25-09.45 M. Penescu, O. Naidin – Abordări terapeutice moderne în amiloidoza renală

09.45-10.05 L. Voroneanu, I. Nistor – Tratamentul conservator la vârstnicii cu Boală cronică de rinichi  

10.05-10.15 B. Sorohan*, V. Berbecar, A. Andronesi, M. Paraschiv, B. Obrişcă, R. Jurubiţă, G. Ismail – Siguranţa şi eficienţa metforminului la pacienţi cu boală renală polichistică autozomal dominantă

10.15-10.35 L. Florea – Arteriopatia calcifiantă uremică

10.35-10.45 D.C. Tirinescu*, D.Ş. Vlăduţiu, I.M. Paţiu, C.C. Rusu, D.T. Moldovan, A.R. Potra, A.L. Coman, I.M. Kacso – Evaluarea ecografică şi rolul hiperplaziei neointimale în patenţa fistulei arterio-venoase

10.45-11.05 I. Nistor, D. Siriopol – Control glicemic la pacienţii în program de dializă: No target vs. new targets

11.05-11.30 Pauză de cafea 

11.30-13.30 Boli ereditare rare ale rinichiului 

 Moderatori: M. Penescu, M. Gafencu

11.30-11.50 S. Hogaş, L. Voroneanu – Actualităţi în tratamentul bolilor rare

11.50-12.35 Boala Fabry 

11.50-12.10 E. E. Rusu – Diagnosticul şi îngrjirea pacienţilor cu nefropatie Fabry

12.10-12.20 L. Gârneaţă, I. Nicolae**, P. Luca, D. Dragomir, T. Simionescu, G. Mircescu – Boala Fabry la un bolnav dializat şi transplantat. Prezentare de caz

12.20-12.35 E. E. Rusu, A. Gamala, R. Jurubiţă, M. Gherghiceanu, L. Ciobotaru, G. Ismail – Factori de progresie ai afectării renale la pacienţii cu boală Fabry

12.40-13.35 Complexul sclerozei tuberoase: Update (sesiune susţinută parțial de Novartis) 

 Moderatori: A. Covic, A. Andronesi

12.40-13.05 A. Covic – Complexul sclerozei tuberoase: O boală rară cu manifestări renale

13.05-13.25 A. Andronesi, B. Sorohan, R. Jurubiţă, C. Robe, G. Ismail – Eficienţa şi siguranţa terapiei cu inhibitori mTOR în angiomiolipoamele renale asociate Complexului sclerozei tuberoase

13.25-13.35 M. Ionescu**, M. Penescu, D. Hortopan, C.Verzan – Everolimus în tratamentul angiomiolipoamelor gigante asociate cu scleroza tuberoasă. Prezentare de caz

13.35-14.30 Pauză de masă  

14.30-16.10 Abordul vascular pentru dializă în viziunea medicului nefrolog 

Moderatori: L. Brătescu, I. Nistor

14.30-14.5 D. Vlăduţiu – Ecografia în ajutorul nefrologului

14.55-15.20 D.C. Tirinescu – Tratamentul intervenţional în îngrijirea abordului vascular pentru dializă

15.20-15.30 V. Vinereanu*, A. Niculae, I. Peride, D. Rădulescu, C. David, I.A. Checheriţă – Rolul stresului oxidativ în eşecul fistulei arterio-venoase: Un marker nou pentru aprecierea viabilităţii accesului vascular

15.30-15.40 O. Ştirbu, F. Gădălean, M.C. Ţandrău, I.V. Pîtea, Gh. Ciobanu, A. Schiller, N. Olariu – Proteina C reactivă ca factor de risc pentru pierderea fistulei arterio-venoase la pacienţii hemodializaţi  

15.40-16.00 I.M. Paţiu – Cateterul pentru dializă: Aspecte radiologice

16.00-16.10 A. Băişan**, L. Damian, D.R. Dragomir, D. Ionescu, D. Dragoş – Spondilodiscită lombară la pacient cu cateter venos central pentru dializă infectat

16.10-16.35 Pauză de cafea 

16.35-18.00 Masă rotundă – Chirurgia pacientului nefrologic  

 Moderatori: V. Strâmbu, C. David, O. Schiller

16.35-17.05 V. Georgescu, G. Orosan, C. Iorga – Principii de prezervare a patului vascular la pacientul cu Boală cronică de rinichi

17.05-17.35 V. Strâmbu, R. Petre, M. Brătucu –  Actualităţi în tratamentul chirurgical al hiperparatiroidismului secundar

17.35-17.50 M. Apetrii, D. Siriopol – Impactul paratiroidectomiei asupra tulburărilor metabolismului mineral-osos asociate Bolii cronice de rinichi

17.50-18.00 F.A. Farkaş**, R. Isac, F. Jurca-Simina, S. Pantea, G. Doroş, M. Gafencu – Îngrijirea unui pacient pediatric cu hiperparatiroidism secundar în Boala cronică de rinichi post-transplant renal

Sala Orhideea

10.15-11.00 SESIUNE VIZIONARE POSTERE de către moderatori  

Moderatori: S. Hogaş, D. Moldovan

V01. A. Ciuntu, N. Revenco, S. Beneş – Activitatea γ-glutamil transpeptidazei (γ-gtp) la copiii cu sindrom nefrotic

V02. A. Ciuntu, J. Bernic, V. Gavriluţa – Nivelul oligoelementelor în serul sanguin la copiii cu glomerulonefrită 

V03. G. Ştefan, A. Halip, L. Petrescu, G. Mircescu – Factori de prognostic în progresia Bolii cronice de rinichi la pacienţii cu diabet zaharat

V04. A.L. Coman, C.C. Rusu, D. Moldovan, C.I. Bondor, D. Tirinescu, A.R. Potra, M. Ţicală, I.M. Kacso – Relaţia VEGF şi sFlt1 cu markeri surogat de ateroscleroză la pacienţi cu nefropatie diabetică 

V05. C. Căpuşă, L.I. Torsin, A.M. Mehedinţi, L.Viaşu, I. Nicolae, G. Mircescu – Predictori ai factorului de creştere fibroblastic 23 în Boala cronică de rinichi

V06. S.M. Velciov, A. Schiller, L. Petrică, F. Bob, C.A. Gluhovschi, F.N. Gădălean, Gh. Bozdog, A.C. Mateş – Particularităţi ale Bolii cronice de rinichi la pacienţii diagnosticaţi în stadiul terminal, la supleerea funcţiei renale

V07. A.M. Stroie, I. Miler – Hemodializa la pacienţi cirotici

V08. L.O. Brătescu, D. Copăceanu, M.E. Gemene, C.G. Moga – Formaţiune chistică intraabdominală la un pacient hemodializat cu ciroză VHC decompensată. Prezentare de caz  

15.15-16.00 SESIUNE VIZIONARE POSTERE de către moderatori

Moderatori: A. Niculae, F. Bob

V09. L. Rotaru, L. Groppa, R. Pascal, R. Tatiana, C. Groza, V. Croitor – Pielonefritele cronice: studiu comparativ bărbaţi vs. femei

V10. D. Dragoş, A. Diaconescu, A. Mincă, D. Ionescu – Două manifestări cardiace ale bolii polichistice renale autosomal dominante (prolapsul de valvă mitrală şi lichidul pericardic) asociate la un acelaşi pacient. Prezentare de caz

V11. C.D. Ene, O. Naidin, M. Penescu – Complicaţiile bolii polichistice autozomal-dominante a rinichiului

V12. M. Ţicală, D.C. Tirinescu, D.T. Moldovan, C. C. Rusu, A.R. Potra, C.I. Bondor, A.L Coman, I.M. Kacso – Relaţia dintre molecula de adeziune vasculară (VCAM-1) şi disfuncţia fistulei arterio-venoase

V13. L.O. Brătescu, S. Stancu, M.E. Gemene, C.G. Moga, D. Copăceanu – Abces paravertebral toracic şi meningită secundară la o pacientă hemodializată. Prezentare de caz

V14. L.O. Brătescu, S. Stancu, M.E. Gemene, C.G. Moga, D. Copăceanu – Metastaze septice pulmonare şi musculare la o pacientă hemodializată utilizând tehnica buttonhole. Prezentare de caz

V15. O. Ailioaie, N. Arzouk, J. Tourret, B. Barrou – Interacţiile dintre antiretrovirale şi imunosupresoare la pacienţii infectaţi cu HIV transplantaţi renal

V16. M. Paţiu, C. Basarab, M. Marian, D. Dima, E.C. Selicean – Cauză neobişnuită de pancitopenie la o pacientă cu transplant renal. Prezentare de caz

V17. F. Şindrilaru, M. Penescu – Sarcomul Kaposi post-transplant renal. Prezentare de caz

 NB –Posterele vor rămâne expuse în Sala Orhideea- Hotel Crowne Plaza, parter- de joi 19 octombrie, ora 14.00 până sâmbătă 21 octombrie, ora 14.00. În timpul vizionării de către moderatori, vor fi discutate cu autorii lucrările prezentate în ordinea numerelor alocate (aproximativ 5 minute / poster).

 18.30 – 20.00 Adunarea Generală a Societăţii Române de Nefrologie (Sala Crowne 1)


Program sambata, 21 octombrie

Sala Crowne 1

08.30-11.00 Intervenţia nutriţională în Boala cronică de rinichi 

Moderatori: L. Petrică, G. Mircescu

08.30-09.00 A.T. Ikizler – Malnutriţia în Boala cronică de rinichi: Epidemiologie şi mecanisme

09.00-09.30 J.D. Kopple – Este intervenţia dietetică o opţiune eficientă pentru bolnavii cu Boală cronică de rinichi în stadii avansate?

09.30-10.00 L. Gârneaţă – Dietele hipoproteice în stadiile pre-dialitice ale Bolii cronice de rinichi: Între eficienţă şi aplicabilitate

10.00-10.30 A. Cupisti –  Îngrijirea bolnavilor cu Boală cronică de rinichi avansată: Curentul dinspre Italia

10.30-11.00 G.B. Piccoli – Diada dietă-hemodializă: trei epoci, patru întrebări, patru paradoxuri

11.00-11.30 Pauză de cafea 

11.30-13.25 Progrese ale tehnologiilor de cercetare fundamentală – Aplicaţii în nefrologie  

Moderatori: C. Chatziantoniou, Ş. Constantinescu

11.30-11.55 H.P. Marti – Progrese în diagnosticul şi tratamentul nefropatiei din boala Fabry 

11.55-12.20 L. Petrică – Rolul microARN în diagnosticul şi prognosticul Bolii cronice de rinichi diabetice

12.20-12.45 A.C. Lungu, C. Stoica, Z. Prohaszka – Complementul în afecţiunile renale

12.45-13.05 F. Bob – Calea de la biomarker la soluţie terapeutică în Boala cronică de rinichi. O poveste despre klotho?

13.05-13.25 M. Rusu – Anatomia imunohistochimică şi structurală a rinichiului

Sala Transilvania

14.30-15.50 Boală cronică de rinichi diabetică 

Moderatori: I.A. Checheriţă, L. Gârneaţă

14.30-14.55 E. Moţa – Boala cronică de rinichi diabetică: Un alt curs?

14.55-15.10 A.R. Potra, C.C. Rusu, D. Moldovan, C.I Bondor, D.C. Tirinescu, A.L. Coman, I.M. Kacso – Relaţia dintre ACE2, podocitopatie şi markeri ai disfuncţiei endoteliale în stadiile incipiente ale nefropatiei diabetice

15.10-15.25 F. Bob, I. Grosu, I. Sporea, R. Timar, D. Lighezan, A. Popescu, R. Sirli, R. Buzas, L. Petrică, M. Munteanu, A. Schiller – Elasticitatea ţesutului renal şi stiffness-ul arterial: Un rol pentru elastografie în evaluarea Bolii cronice de rinichi asociată diabetului zaharat

15.25-15.50 M. Penescu – Interferenţe cardio-reno-metabolice în Boala cronică de rinichi

Sala Crowne 2

08.30-10.55 Noutăţi în patogenia, diagnosticul şi tratamentul progresiei Bolii cronice de rinichi 

Moderatori: H.P. Marti, L. Tuţă

08.30-08.55 A. Schiller – Progresia Bolii cronice de rinichi: Între factorii clinici şi fibroza tubulo-interstiţială

08.55-09.20 C. Chatziantoniou – Progresia Bolii cronice de rinichi – Noi perspective sau lungul drum către terapie

09.20-09.45 I. Peride, D. Rădulescu, I.A Checheriţă – Importanţa elastografiei pentru diagnosticul precoce al fibrozei rinichiul nativ în Boala cronică de rinichi

09.45-10.10 C. Căpuşă – Mai este loc pentru blocada sistemului renină-angiotensină-aldosteron în strategia de încetinire a progresiei Bolii cronice de rinichi?

10.10-10.35 E. Moţa – Noi abordări pentru îmbunătăţirea rezultatelor în Boala cronică de rinichi diabetică

10.35-10.45 L. Gârneaţă, T. Simionescu*, A. Stancu, P. Luca, I. Nicolae, G. Mircescu – Efectul dietei sever hipoproteice suplimentate cu cetoanalogi asupra proteinuriei la bolnavii cu nefropatie diabetică

10.45-10.55 O. Popa*, A.M. Mehedinţi, D. Dumitru, M. Lipan, G. Mircescu, C. Căpuşă – Influenţează tratamentul hiperuricemiei asimptomatice evoluţia clinică a pacienţilor cu Boală cronică de rinichi nedializaţi?

11.00-11.30 Pauză de cafea 

11.30-13.35 Cazuri clinice nefrologice discutate de medicii tineri  

Moderatori: E. Moţa, L. Gârneaţă

11.30-11.45 C. Aldea, A. Bizo, D. Delean, B. Bulata – Îngrijirea pre- şi post-natală a bolilor urogenitale: Sindromul Prune-Belly. Raport de caz de la general la particular

11.45-11.55 A. Căpitănescu**, A.C. Lungu, C. Stoica – Tratamentul sindromului nefrotic cortico-rezistent în populaţia pediatrică

11.55-12.05 A.E. Marin**, A.C. Lungu, C. Stoica – Manifestări hepatice la debutul unui caz de lupus eritematos sistemic

12.05-12.15 L.O. Brătescu, M.E. Gemene**, C.G. Moga, A.D. Zugravu, D. Copăceanu – Polineuropatie acută axonală senzitiv-motorie la o pacientă hemodializată cu lupus eritematos sistemic

12.15-12.25 S. Marcu**, L. Petrescu, C. Florescu – Hipertensiunea arterială nu este întotdeauna esenţială

12.25-12.35 I. Miler, M. Stroie – Glomerulopatia membranoasă care precede neoplaziile

12.35-12.45 A. Dinu**, M. Penescu, F. Pop, I. Strâmbu, D.G. Leonte, M.G. Hortopan, D. Hortopan, C. Verzan – Boala asociată IgG4 şi carcinom renal cu celule clare la un pacient de 49 ani

12.45-12.55 O. Ailioaie**, M. Zaidan, R. Matesan, M. Uzan, J-P Duong van Huyen, D. Jolly – Evoluţia sub corticoterapie a unui pacient cu nefropatie cu IgG4

12.55-13.05 M. Stroie, D. Rotariu** – Pielonefrita acută – punct de plecare al septicemiilor severe

13.05-13.15 A. Ştîrbu, D. Coşcodan, V. Şalaru – Endocardita infecţioasă la pacientul cu hemodializă: O provocare pentru medicul practician

13.15-13.25 D.R. Belea**, A. Sfârlea, D.C. Tirinescu, C.C. Rusu, D.S. Vlăduţiu, A. Bizo, M. Vasile, A. Danu, D. Pricop, S. Manole – Tumorile brune la pacienţii hemodializaţi cronic cu hiperparatiroidism secundar sever

13.25-13.35 C.D. Ene**, O. Naidin, M. Penescu – Afectarea renală cronică post-transplant cardiac

Sala Orhideea

12.30-13.15 SESIUNE VIZIONARE POSTERE de către moderatori 

Moderatori: A. Andronesi, C. Văduva

S01. D. Rădulescu, I. Peride, C. David, A. Niculae, I.A. Checheriţă – Hipertensiunea reno-vasculară aterosclerotică. Prezentare de caz

S02. T. Domuncu, G. Ştefan, R. Busuioc, G. Mircescu – Factori de progresie ai Bolii cronice de rinichi în sarcină

S03. A. Onofrei, V.D Miron, A. Coşoreanu – Noutăţi privind reglarea metabolismului fierului în Boala cronică de rinichi

S04. D.S. Zilişteanu, A. Neatu, M. Dodot, T. Atasie – Conştientizarea Bolii cronice de rinichi în comunitatea medicală

S05. D.S Zilişteanu, T. Atasie, M. Dodot, A. Neatu – Evaluarea conştientizării bolii la pacienţii renali cronici

S06. G. Ştefan, R. Miroşu, A. Zugravu, S. Stancu, E. Podgoreanu, G. Mircescu – Studiu retrospectiv privind motivele internării la pacienţii dializaţi

S07. D. Timofte, D. Munteanu, A. Mirescu, A.G. Măndiţa, A.C. Costea, D. Ciortea, E. Bodurian, E. Răilean, G.E. Voicu, I. Boca, L.O. Brătescu, P. Şodolescu, J. Hegbrant, B. Marrón – Utilizarea de rutină a instrumentelor pentru luarea deciziilor (DMT – decision making tools) creşte alegerea de către pacient şi iniţierea dializei peritoneale într-un cadru internaţional  

S08. D. Timofte, D. Munteanu, C.M. Văduva, D. Goşman, D. Moro, E.I. Răducan, E. Bodurian, E. Răilean, G.E. Voicu, M.E. Gemene, S.L. Medrihan, C. Mocanu, J. Hegbrant, B. Marrón – Rata de abandon anual (drop-out, do) în dializa peritoneală într-un cadru internaţional extins

S09. D. Timofte, D. Munteanu, A.E. Streulea, C.M. Tite, C.G. Moga, D. Tarta, E. Bodurian, L.N. Stoica, M. Panţu, M. Radu, M. Popa, M. Niţu, J. Hegbrant, B. Marrón – Monitorizarea ratei abandonului anual (drop-out, do) în dializa peritoneală îmbunătăţeşte supravieţuirea pacienţilor şi a metodei

NB –Posterele vor rămâne expuse în Sala Orhideea- Hotel Crowne Plaza, parter- de joi 19 octombrie, ora 14.30 până sâmbătă 21 octombrie, ora 13.15. În timpul vizionării de către moderatori, vor fi discutate cu autorii lucrările prezentate în ordinea numerelor alocate (aproximativ 5 minute / poster). 

13.15-14.30 Pauză 

14.30-16.00 Prescrierea medicamentelor la bolnavi cu afectare funcţională renală 

Moderatori: D. Ionescu, D. Zilişteanu

14.30-14.55 G. Ismail – Tratamentul nefropatiei mielomatoase cu cilindri şi declinului funcţional renal

14.55-15.05 G. Ştefan, S. Pescaru, S. Stancu, C. Căpuşă, L. Gârneaţă, L. Petrescu, I. Andreiana, R. Busuioc, G. Mircescu – Polifarmacia în Boala cronică de rinichi

15.05-15.30 V. Bojincă – Tratamentul osteoporozei la pacientul cu Boală cronică de rinichi

15.30-15.50 C. Căpuşă – Vitaminele şi calcificarea vasculară în Boala cronică de rinichi

15.50-16.00 C. Căpuşă, L.I.Torsin, C. Chiriac*, D. Maria, D. Dumitru, E. Moţa, G. Mircescu – Impactul tratamentului cu vitamină D nativă şi activator selectiv al receptorilor vitaminei D asupra factorului de creştere fibroblastic 23 – Studiu randomizat cu durată de 6 luni

16.00-16.15 Acordarea premiilor la secţiunile Cazuri clinice prezentate de tineri medici, Studii clinice prezentate de tineri medici şi Postere  

Închiderea Congresului