Lucrările înscrise la fiecare dintre secțiunile Cazuri clinice, Studii clinice, Sesiune postere vor fi evaluate individual de către moderatorii sesiunilor în cadrul cărora sunt programate, conform criteriilor din Fișa de evaluare. Suma punctelor acordate pentru fiecare criteriu va reprezenta punctajul total al lucrării. Comisia de centralizare și validare a rezultatelor, alcătuita din Prof. Dr. Adrian Covic, Prof. Dr. Gabriel Mircescu și Prof. Dr. Adalbert Schiller, va decide pe baza evaluărilor primite câștigătorii premiilor I, II și III la fiecare secțiune. Acordarea premiilor va avea loc în cadrul Ceremoniei de închidere a congresului, sâmbătă 21 octombrie 2017, ora 16.00.

Fisa de evaluare Cazuri clinice

Fisa de evaluare Studii clinice

Fisa de evaluare Postere